Maskindels-forretning

Nybygning af butiksfaciliteter kombineret med værksted og lagerfaciliteterpå 2.000m². Arkitektfirma Mikkel Holst ApS har udført forprojekt for bygherre til brug for totalentreprise.

Byggeprojektet er udført i Båstad, Norge.