Præstegård

For Toreby Menighedsråd udførtes totalrådgivning for ombygning af præstebolig på godt 350m².

Byggeriet blev udført i hovedentreprise.